Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN

KHOA NGÔN NGỮ &VĂN HÓA  HÀN QUỐC CẦN TUYỂN

I.  Số lượng:  03  người (01 hợp đồng lao động, 02 hợp đồng vụ việc)

II. Vị trí công tác:  Giảng viên tiếng Hàn Quốc thuộc khoa NN&VH Hàn Quốc

III. Tiêu chuẩn:

1. Ứng viên dự tuyển giảng viên tốt nghiệp đại học chính quy đạt điểm GPA từ 3.2 trở lên, theo đúng chuyên ngành dự tuyển. Ưu tiên ứng viên có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ.

2. Ngoài tiêu chuẩn về chuyên môn, tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện sau:

Trang