Cố vấn học tập

CÔNG BỐ VỀ HÌNH THỨC THI, CẤU TRÚC VÀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI MÔN NGOẠI NGỮ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo hình thức thi, cấu trúc và định dạng đề thi của bài thi môn Ngoại ngữ năm 2015 như sau:
Thí sinh đăng ký thi vào trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN tham dự bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức (thi trên máy tính) và bài thi môn ngoại ngữ do trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức (thi trên giấy) được mô tả dưới đây.