CÔNG BỐ VỀ HÌNH THỨC THI, CẤU TRÚC VÀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI MÔN NGOẠI NGỮ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015 CỦA TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo hình thức thi, cấu trúc và định dạng đề thi của bài thi môn Ngoại ngữ năm 2015 như sau:
Thí sinh đăng ký thi vào trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN tham dự bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức (thi trên máy tính) và bài thi môn ngoại ngữ do trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức (thi trên giấy) được mô tả dưới đây.

 

Nội dung

Mô tả

Đăng ký dự thi một trong sáu ngoại ngữ

Tiếng Anh (D1), tiếng Nga (D2), tiếng Pháp (D3), tiếng Trung Quốc (D4), tiếng Đức (D5), tiếng Nhật (D6)

Số lượng câu hỏi

80 câu hỏi được thiết kế dưới dạng trắc nghiệm toàn phần

Nội dung kiến thức của đề thi

Chương trình môn Ngoại ngữ ở bậc Trung học phổ thông

Tỉ lệ độ khó của đề thi

20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình, và 20% ở cấp độ khó.

Thời gian làm bài

90 phút

Hình thức làm bài

Làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm

Hình thức chấm bài

Bài thi được chấm bằng phần mềm chấm thi trắc nghiệm

  

Xem toàn văn thông báo về hình thức thi, cấu trúc tại đây >>> 
Xem cấu trúc và định dạng đề thi tại đây >>>
 
Chuyên mục: