Danh mục Dự án Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học của Khoa NN&VH Hàn Quốc (từ 2010-nay)

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA KHOA NN&VH HÀN QUỐC

 (từ năm 2010 - nay)

TT

Tên dự án

Người chủ trì/ thực hiện

Đơn vị hỗ trợ/ hợp tác

Thời gian thực hiện

1

Dự án hỗ trợ bồi dưỡng nghiên cứu viên Hàn Quốc học tại Việt Nam

Trần Thị Hường

Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương Hàn Quốc(AKS) tài trợ.

2010

2

Dự án E-school (Dự án Giảng dạy Hàn Quốc học online tại Việt Nam).

Khoa NN&VH Hàn Quốc

Kết hợp với Trường đại học Chung-ang, Hàn Quốc

Từ 2010- nay

3

Trung tâm Sejong Hà Nội 2, giảng dạy tiếng Hàn cho mọi đối tượng, tuyển sinh khoảng 300 học viên/1 năm.

Khoa NN&VH Hàn Quốc

Quỹ Sejong Hàn Quốc (thuộc Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc) hỗ trợ.

Từ 2011- nay

4

Dự án Cập nhật từ điển Naver online(phần liên quan đến Từ điển Việt – Hàn).

Trần Thị Hường

Công ty Naver Hàn Quốc

2013

5

Chương trình dạy tiếng Hàn truyền hình Sơ, Trung, Cao cấp

Trần Thị Hường

Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF)

2012-2015

6

Dự án "Nghiên cứu về hiện tượng Hàn lưu trong đời sống văn hóa Việt Nam"

Trần Thị Hường

Trung tâm văn hóa HQ + Hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc của VN

2014

7

Hợp tác ra đề thi tiếng Việt (kì thi Đại học của HQ)

Trần Thị Hường, Nguyễn Lệ Thu, Trần Thị Lan Anh

Viện đánh giá chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE)

Từ 2012- nay

8

Dịch và xuất bản sách: 2010: 02 cuốn; 2011: 01 cuốn; 2012: 3 cuốn; 2013: 6 cuốn; 2014: 1 cuốn

Cán bộ Khoa

Viện dịch thuật văn học HQ, Công ty Hàn Quốc, AKS ...

Từ 2010 – nay

9

Tiếp nhận 05 chuyên gia thỉnh giảng nhiệm kì 1-2 năm (Cô Nam, thầy Lee, cô Kwak, cô Kwon, cô Choi)

Khoa NN&VH Hàn Quốc

Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc KF

Từ 2010 – nay

10

Dự án “Nghiên cứu động hướng quốc tế về chương trình giáo dục và phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục”

Trần Thị Hường

Viện đánh giá chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE)

2014

11

Hội thảo Quốc tế ngành tiếng Hàn năm 2012.

Khoa NN&VH Hàn Quốc

Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc KF tài trợ

2012

12

Tổng số sinh viên được đi học tập, trao đổi theo các chương trình học bổng của các trường và cơ quan đối tác: 44 sinh viên

 

Khoa NN&VH Hàn Quốc

ĐHQG Seoul, ĐH Yonsei, ĐH Konkuk, ĐH Kookmin, ĐH Chungang, ĐH Kyunghee, ĐH Ehwa, ĐH Hansung, ĐH Inha, ĐH trực tuyến Korea Cyber, Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương(AKS), Viện đánh giá chương trình giáo dục Hàn Quốc(KICE), Bộ giáo dục Hàn Quốc(MOE), Quĩ Sejong Hàn Quốc v.v…

Từ 2010 - nay

13

Hợp tác, nhận tài trợ về hệ thống máy chủ và nội dung bài giảng tiếng Hàn (2010).

Khoa NN&VH Hàn Quốc

Công ty truyền thông Dunet Inc, Hàn Quốc và Trường đại học trực tuyến Korea Cyber

2010

14

Hội thảo Quốc tế ngành tiếng Hàn 4/ 2015

Khoa NN&VH Hàn Quốc

Viện nghiên cứu Hàn Quốc học trung ương (AKS), Hàn Quốc

2015

15

Hỗ trợ cải tạo phòng học trực tuyến 509 A

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc

2014

16

Hỗ trợ trang thiết bị học tập phòng học nhà A3

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Quỹ Sejong Hàn Quốc

2014

17

Học bổng các khóa bồi dưỡng GV: 10 GV

Khoa NN&VH Hàn Quốc

Trường ĐH trực tuyến Korea (CUK)

Quỹ Sejong Hàn Quốc, KOICA

2011 - nay

18

Các khóa đào tạo tiếng Hàn cho nhân viên ưu tú của Sam Sung

 

Khoa NN & VH Hàn Quốc

Công ty điện tử Sam Sung (SEV), Công ty Sam Sung Display, Công ty Sam Sung điện cơ

2014- nay

19

Hội thảo Khoa học Quốc tế "Đổi mới dạy-học và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam"

Khoa NN&VH Hàn Quốc

Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương Hàn Quốc (AKS)

2015

 

 

 

Chuyên mục: