Tổng hợp công trình Nghiên cứu khoa học đăng trên Tạp chí khoa học Quốc gia, Quốc tế

Tổng hợp công trình Nghiên cứu khoa học đăng trên Tạp chí khoa học Quốc gia, Quốc tế
STT Tên công trình Tác giả Tên tạp chí Năm
phát hành
1 Về nhóm danh từ quan hệ thân tộc trong tiếng Hàn Hoàng Thị Yến Tạp chí Ngôn ngữ số 12 (159) Tr 59-68 2002
2 Lời chào hỏi với đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa dân tộc của người Hàn (trong đối sánh với tiếng Việt) Hoàng Thị Yến Tạp chí Ngôn ngữ số 7 (206) Tr 59-67 2006
3 Về phát ngôn chào’Annyonghaseyo?’ trong tiếng Hàn Hoàng Thị Yến Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 7(129). Tr 32-34 2006
4 So sánh hệ thống xưng hô tiếng Hàn và tiếng Việt Trần Thị Hường Tạp chí Ngôn ngữ số 6 (241) 2009
5 Đặc điểm xưng hô trong tiếng Hàn và tiếng Việt Lã Thị Thanh Mai Tạp chí Ngôn Ngữ số 6, năm 2009 2009
6 Khảo sát các nghiên cứu về giáo dục tiếng Hàn vì mục đích nghề nghiệp Hoàng Thị Yến Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ, số 25.tr 222-229 2009
7 Quá trình phát triển của dạng thức điêu khắc Phật đá truyền thống trên bán đảo Hàn (nét đặc thù và các tác phẩm tiêu biểu) Hoàng Thị Yến Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á số 11(105), tr57-62 2009
8 Chính sách giáo dục ngoại ngữ của Hàn Quốc Hoàng Thị Yến Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á. số  5 (111), 2010, tr72-76 2010
9 Dạy-học tiếng Hàn ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp (qua ý kiến các doanh nghiệp Hàn Quốc) Hoàng Thị Yến Tạp chí Khoa học ngoại ngữ, Đại học Hà Nội, số 23 (tr12-22) 2010
10 Lời chào miêu tả hành vi trong tiếng Hàn Hoàng Thị Yến Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, Hội Ngôn ngữ học Việt nam, số 1+2(171+172), tr 36-40 2010
11 Nghệ thuật điêu khắc Phật đá Hàn Quốc Hoàng Thị Yến Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, số 318, 12 / 2010. tr 63-66 2010
12 베트남 꾸어응어의 격상 Nguyễn Lệ Thu Yonmin Hakji, Vol 4, 2010 2010
13 Về một số khái niệm liên quan đến câu hỏi và hành động hỏi trong tiếng Việt Hoàng Thị Yến Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, số 6(14) 11-2011 2011
14 Bước đầu tìm hiểu về phân định từ loại trong tiếng Hàn (có đối chiếu với tiếng Việt) Trần Thị Hường Tạp chí Hàn Quốc học, số 2/2012, tr.55-56 2012
15 Chính sách phúc lợi đối với người mẹ đơn thân trong xã hội Hàn Quốc và những điểm hạn chế Nguyễn Thị Thu Vân Tạp chí Đông Bắc Á, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á 2012
16 Cơ chế nhận diện hành động hỏi trực tiếp trong tiếng Hàn và tiếng Việt (한국어와 베트남어의 직접질문행위에 대한 인식) Hoàng Thị Yến Tạp chí Hàn Quốc, Hội nghiên cứu  KH về Hàn Quốc của Việt Nam, số 2, 12/2012, tr.66-76 2012
17 Cuộc sống của Mihon-mo trong xã hội Hàn Quốc, những khó khăn và định kiến xã hội Nguyễn Thị Thu Vân Tạp chí Gia đình và Giới, Viện Gia đình và Giới số 01/2012, Viện Gia đình và Giới 2012
18 Nghiên cứu hành động hỏi trong tiếng Hàn và tiếng Việt: thành tựu nghiên cứu và những gợi mở Hoàng Thị Yến Chuyên san  Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH KHXH&NV, ĐHQG thành phố HCM, 12/2012. ĐH KHXH & NV thành phố HCM, tr 137-145 2012
19 Nghiên cứu phân loại động từ trong tiếng Hàn Trần Thị Hường Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số  12(206) năm 2012, từ trang 10~18 2012
20 Quan hệ xã hội và vốn xã hội: So sánh người Việt Nam và người Hàn Quốc Cao Thị Hải Bắc Tạp chí Xã hội học,Viện Xã hội học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam số 3(119) 2012
21 Tình hình xuất bản và sử dụng giáo trình, các ấn phẩm về tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam Trần Thị Hường Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn, trường ĐHKHXH & NV Hồ Chí Minh), tháng 12/2012, tr. 122~136 2012
22 Vốn xã hội của các cô dâu nước ngoài thông qua hoạt động hỗ trợ đa văn hóa của trung tâm hỗ trợ người di trú Seongnam Cao Thị Hải Bắc Tạp chí Hàn Quốc học, Số 2 12/2012 2012
23 문학적 의사소통과 한국어교육으로서의 한국고전소설교육: <구운몽>을 중심으로 Trần Thị Bích Phượng 선청어문, 서울대학교 사법대학 국어교육과 2012
24 베트남에서의 한국어교육 및 연구의 현황과 과제 Nguyễn Lệ Thu Journal of Teaching Korean as an L2 2012
25  Nhận thức của sinh viên Việt nam về hành vi ngôn ngữ trong câu hỏi tiếng Hàn (trên tư liệu lời thoại phim truyền hình Hàn Quốc), Hoàng Thị Yến  Nghiên cứu nước ngoài, ĐHQGHN, Tập 29, số 1S, 2013, tr 122-134 2013
26  Social Capital: Symmetric or Asymmetric? The Evidence from Vietnam Cao Thị Hải Bắc Tạp chí Vietnam Journal of Family and Gender Studies, No 2/2013) 2013
27 Đặc điểm xưng hô giữa vợ và chồng trong tiếng Hàn (Có liên hệ với tiếng Việt) Lã Thị Thanh Mai Tạp chí ngôn ngữ số 10 2013
28 Đối chiếu các phương tiện biểu hiện kính ngữ trong tiếng Hàn với các phương tiện tương đương trong tiếng Việt Lã Thị Thanh Mai Tạp chí Ngôn Ngữ số 3, năm 2013 2013
29 Hiện tượng tỉnh lược trong biểu thức ngữ vi hỏi trực tiếp tiếng Hàn Hoàng Thị Yến Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, số 5(211)- 2013 2013
30 Mối quan hệ giữa tính nghi vấn và hành động ngôn ngữ trong câu hỏi Hoàng Thị Yến Tạp chí ngôn ngữ học, Viện NNH, Viện KHXHVN, số 6/ 2013 2013
31 Nghiên cứu xây dựng giáo trình thương mại dành cho người học Việt Nam Trần Thị Hường Journal of Teaching Korean as an L2, Đại học Baejae 2013
32 Người kĩ nữ Hàn Quốc thời Triều Tiên Trần Thị Bích Phượng Tạp chí văn hóa dân gian 2013
33 Nhận diện hành động hành động hỏi gián tiếp trong tiếng Hàn và tiếng Việt, Hoàng Thị Yến Tạp chí ngôn ngữ số 10, tr 33-42 2013
34 Nhất Nhiên và Tam quốc di sự Trần Thị Bích Phượng , Tạp chí Xưa và Nay, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 2013
35 Tiền giả định và vận động hội thoại trong đoạn thoại chứa  cặp trao đáp hỏi-trả lời tiếng Hàn Hoàng Thị Yến Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội, Viện hàn lâm KHXH VN, số 4(5). Tr 68-75 2013
36 베트남대학 고학년 한국 언어문학 전공 학습자를 위한 <춘향전> 교육 연구 Trần Thị Bích Phượng 고전문학과 교육 제16집 2013
37 베트남인 학습자를 위한 무역 한국어 교재 개발에 관한 연구 Trần Thị Hường 한국어교육연구, 제 10호, 배재대학교 한국어교육연구소 2013
38  Biểu thức ngữ vi hỏi giải thích trực tiếp chứa từ hỏi “어디-đâu/ ở đâu” trong tiếng Hàn, Hoàng Thị Yến Ngôn ngữ  & Đời sống, số 3 (221), 2014, tr 8-17 2014
39  Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện hành động hỏi (trên tư liệu tiếng Hàn, tiếng Việt), Hoàng Thị Yến Tạp chí  Nghiên cứu nước ngoài, Tập 30, số 1S/ 2014, tr.70-82 2014
40 Đặc điểm biểu thức ngữ vi hỏi gián tiếp tỉnh lược yếu tố nghi vấn trong tiếng Hàn và tiếng Việt Hoàng Thị Yến  Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 6 (160) 2014, tr 60-68. 2014
41 Đặc điểm biểu thức ngữ vi yêu cầu giải thích chứa từ hỏi 어떻다-như thế nào/ thế nào? Hoàng Thị Yến Tạp chí Hàn Quốc, số 8/ 2014, tr.49-59 2014
42 Đọc lại "Tiết hạnh và tiền thuốc" của Hyeon Jin Geon bằng "Thuyết thoại Liệt bất liệt nữ truyện" Nguyễn Lệ Thu Tạp chí Hàn Quốc học số 1(7) 2014 2014
43 Nhận diện và phân định động từ nói năng tiếng Hàn Trần Thị Hường Tạp chí Từ điển và Bách khoa Thư, số (1-27) 2014
44 Phương pháp dạy- học nâng cao khả năng phát âm cho người Việt Nam học tiếng Hàn Quốc Lã Thị Thanh Mai
Trần Hải Dương
Tạp chí Hàn Quốc học số 10, trang 64~ 74 2014
45 Thiết kế nghiên cứu xây dựng chương trình dạy viết văn bản tiếng Hàn thương mại, Hoàng Thị Yến Tạp chí Hàn Quốc, số 1 (7), 2014, tr 46-60 2014
46 Về động từ Gada và Oda trong tiếng Hàn (liên hệ với tiếng Việt) Trần Thị Hường Tạp chí Ngôn ngữ (4-299) 2014
47 Nhận diện và phân định tiểu loại động từ tình thái tiếng Hàn (có liên hệ với tiếng Việt) Trần Thị Hường Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Nước ngoài (30-3) 2014
48 Các dạng hồi đáp cho hành động hỏi trực tiếp (trên ngữ liệu hội thoại tiếng Hàn và tiếng Việt) Hoàng Thị Yến Tạp chí Ngôn ngữ, số tháng 2-3/ 2015, tr. 36-46 2015
49 Chủ nghĩa tự nhiên trong tiểu thuyết Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn đầu thế kỉ XX - Qua tác phẩm "Làm đĩ" của Vũ Trọng Phụng và "Gamja" của Kim Dong In Nguyễn Lệ Thu Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, Vol.30, No. 1S, 2014. 2015
50 Đặc điểm cấu trúc-hình thái của từ ngữ xưng hô tiếng Hàn (trên cứ liệu kịch bản phim truyền hình Hàn Quốc) Nguyễn Thị Nguyệt Minh
Hoàng Thị Yến
Từ điển học và Bách khoa thư, số tháng 1 (33), 1-2015, tr45-52 2015
51 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp đào tạo trực tuyến Hàn Quốc học tại Việt Nam (trọng tâm vào dự án giáo dục Hàn Quốc học trực tuyến E-school) Trần Thị Hường
Phạm Hồng Phương
Tạp chí Hàn Quốc học số 2/2015 2015
52 Nghiên cứu về hiện tượng Hallyu trong đời sống Việt Trần Thị Hường
Cao Thị Hải Bắc
Tạp chí Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam số 4/2015 2015
53 Nguyên lý đồng dạng: Cơ chế hình thành mạng lưới xã hội của người Việt Nam Cao Thị Hải Bắc Tạp chí Xã hội học,Viện Xã hội học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam, số 1/2015 2015
Chuyên mục: