Giáo sư Chang Hye Young - trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) với bài giảng ngoại tuyến "Văn hóa và Văn minh Hàn Quốc"

        Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập về ngành Hàn Quốc học đang ngày càng tăng tại Việt Nam, trong hai ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2014, giáo sư Chang Hye Young-Trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) có bài giảng ngoại tuyến (offline) "Văn hóa và Văn minh Hàn Quốc" cho các sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoạt động này nằm trong chương trình giảng dạy trực tuyến (Global e-school) do Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) hỗ trợ.

Hình thức học kết hợp sự tiến bộ của công nghệ này giúp cho sinh viên có cơ hội được tiếp cận với cách thức giảng dạy của giáo sư Hàn Quốc, đồng thời bổ sung những kiến thức đa dạng về văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, kinh doanh, quan hệ quốc tế… của Hàn Quốc mà các lớp học trong nước còn hạn chế.

KF hỗ trợ lớp học trực tuyến (e-school) dựa trên sự liên kết giữa hai trường đại học trong và ngoài nước về môn học, cách thức tổ chức lớp. Chương trình học chủ yếu gồm các giờ giảng trực tuyến (online) và tích hợp với một số buổi học ngoại tuyến (offline) thông qua chuyến thăm và trực tiếp giảng bài của các giáo sư Hàn Quốc.

Cũng trong học kỳ I năm học 2014-2015, KF hỗ trợ cho 3 trường đại học khác tại Việt Nam tổ chức lớp học trực tuyến về Hàn Quốc học. Đó là lớp học "Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc" của Khoa Tiếng Hàn trường Đại học Hà Nội liên kết với trường Đại học Sook Myung, lớp học "Nhập môn Xã hội Hàn Quốc" của Bộ môn Tiếng Hàn trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng liên kết với trường Đại học Chung Ang, lớp học “Lịch sử Hàn Quốc” của Bộ môn Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội với đối tác là trường Đại học Seoul.

KF là cơ quan chính phủ Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực giao lưu học thuật, văn hóa nghệ thuật, trao đổi nhân sự, nhằm quảng bá hình ảnh về đất nước Hàn Quốc trên toàn thế giới. Nhiệm vụ này được thực hiện thông qua các chương trình học bổng, dự án hỗ trợ hàng năm cho cá nhân và cơ quan, tổ chức nước ngoài như cơ sở đào tạo tiếng Hàn Quốc/ngành Hàn Quốc học, trung tâm nghiên cứu, đơn vị nghệ thuật, viện bảo tàng, nhà xuất bản, thư viện …

*Nguồn: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/cau-noi-trong-lin...

Chuyên mục: