Lễ ký kết MOU với ĐH Sangmyung Hàn Quốc

Ngày 23 tháng 1 năm 2015 vừa qua, đại diện hai trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và trường Đại học Sangmyung Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, giao lưu, đồng nghiên cứu...đồng thời thảo luận cụ thể về dự án hợp tác đào tạo thạc sỹ ngành tiếng Hàn tại Việt Nam.