Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM / HỌC VỊ

Trưởng khoa

Trần Thị Hường

Ths.NCS Ngôn ngữ học

Phó trưởng khoa

Lã Thị Thanh Mai

TS. Ngôn ngữ học

Phó trưởng khoa

Nguyễn Lệ Thu

TS. Văn học

Các Bộ môn và trung tâm trực thuộc Khoa

Bộ môn tiếng Hàn (giảng dạy và nghiên cứu về 4 kỹ năng ngôn ngữ và biên – phiên dịch, ngôn ngữ chuyên ngành)

Bộ môn Ngôn ngữ học Hàn Quốc (giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực ngôn ngữ học Hàn Quốc)

Bộ môn Hàn Quốc học (giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Hàn Quốc học)

Trung tâm Sejong Hà Nội (2) (giảng dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho mọi đối tượng)

Đội ngũ cán bộ (năm học 2014-2015)  

Tổng số cán bộ : 27 người (25 giảng viên người Việt Nam  + 02 chuyên viên)

Tổng số giảng viên người Việt Nam: 25 người

  • Tiến sỹ: 03              -   Nghiên cứu sinh: 09
  • Thạc sỹ: 07             -   Học viên cao học: 02          - Cử nhân: 04

Chuyên viên văn phòng: 02 người

Bảng tổng hợp chi tiết về cán bộ - giảng viên

TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

ĐÀO TẠO

NGÀNH HỌC

NƠI ĐÀO TẠO

01

Trần Thị Hường

Thạc sĩ

NCS

Ngôn ngữ học

Trong nước

02

Lã Thị Thanh Mai

Tiến sĩ

 

Ngôn ngữ học

Trong nước

03

Trần Thị Lan Anh

Thạc sĩ

NCS

Ngôn ngữ học

Hàn Quốc

04

Nguyễn Lệ Thu

Tiến sĩ

 

Văn học Hàn Quốc

Hàn Quốc

05

Hoàng Thị Yến

Tiến sĩ

 

Ngôn ngữ học

Trong nước

06

Trần Hữu Trí

Thạc sĩ

NCS

Hàn quốc học

Hàn Quốc

07

Hoàng Thị Hải Anh

Thạc sĩ

NCS

Giáo dục học

Hàn Quốc

08

Nguyễn T.Nguyệt Minh

Thạc sĩ

 

Ngôn ngữ học

Hàn Quốc

09

Đỗ Thị Khánh Vân

Thạc sĩ

NCS

Xã hội học

Hàn Quốc

10

Nguyễn Thùy Dương

Thạc sĩ

  Châu Á học

Trong nước

11

Phạm Hồng Phương

Thạc sĩ

  Kinh tế học

Hàn Quốc

12

Cao Thị Hải Bắc

Thạc sĩ

NCS

Xã hội học

Trong nước

13

Đỗ Thúy Hằng

Thạc sĩ

 

Kinh tế học

Hàn Quốc

14

Trần Thu Phượng

Cử nhân

HVCH

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Trong nước

15

Lê Hải Yến

Cử nhân

HVCH

Hàn Quốc học

Trong nước

16

Nguyễn Thị Thu Vân

Thạc sĩ

NCS

Nhân học văn hóa

Trong nước

17

Đặng Ng.Thùy Dương

Thạc sĩ

 

Hàn Quốc học

Hàn Quốc

18

Trần Thị Bích Phượng

Thạc sĩ

NCS

GHP Văn học

Hàn Quốc

19

Phạm Thị Tuyết

Thạc sĩ

  Kinh tế học

Hàn Quốc

20

Đỗ Phương Thùy

Thạc sĩ

NCS

Hàn Quốc học

Hàn Quốc

21

Trần Hải Dương

Cử nhân

 

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Trong nước

22

Nguyễn Thị Vân

Cử nhân

   

Trong nước

23

Bùi Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

   

Hàn Quốc

24

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cử nhân

   

Trong nước

25

Vũ Thị Mai Loan

Cử nhân

   

Trong nước

CHUYÊN VIÊN

01

Lưu Hà Linh

Cử nhân

HVCH

Quan hệ Quốc tế

Trong nước

02

Nguyễn Thùy Dung

Cử nhân

 

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Trong nước

                                                                                                

Chuyên mục: