Nhiệm vụ năm học

1. Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học và giải pháp thực hiện

STT

Chương trình công tác

(nhiệm vụ)

Sản phẩm (chỉ tiêu)

đề ra

Giải pháp thực hiện (các hoạt động cụ thể)

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

01

Hoàn thành Kế hoạch năm học, tiếp tục ổn định và nâng cao trình độ chuyên môn của CBGV trong đơn vị,  tăng cường công tác NCKH, bồi dưỡng chuyên môn của đơn vị.

03 CBGD đang học NCS bảo vệ thành công luận án, nâng tổng số TS của Khoa lên 05 GV, 01 thạc sĩ học  NCS, 01 cử nhân học Cao học.

100% cán bộ đáp ứng tốt về chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH

Thắt chặt công tác quản lý, sâu sát trong công việc quản lý CBGD đi học nâng cao trình độ đúng thời gian quy định, đặc biệt đối với trường hợp đi học nước ngoài.

Cả năm học

 

02

Công tác đào tạo

Hoàn thành nhiệm vụ, công tác đào tạo được giao. Trọng tâm vào hoàn thiện các Đề cương chi tiết đúng thời hạn hợp đồng đã ký.

- Thành lập Hội đồng đánh giá cấp Khoa

- Tiến hành những khảo sát, nghiên cứu liên quan

Tháng 10.2014

 

Dựa trên các văn bản hướng dẫn của Nhà trường

 

 

Hoàn thành Kế hoạch giảng dạy năm học 2014-2015.

- Xây dựng thời khoá biểu và lịch thi cho cả năm học.

- Lập Kế hoạch thực hiện các trọng tâm đào tạo.

- Thực hiện đủ số giờ dạy được giao (cho SV chính quy, ngoại ngữ II).

- Tổ chức ra đề, coi thi và chấm thi đúng qui chế.

- Thông báo cho CBGD, sinh viên đầy đủ các thông tin về đào tạo. 

Tháng 9.2014

 

Tháng 8.2014 -6.2015

Tuyển đủ chỉ tiêu CBGD đã được phê duyệt.

 

03

Công tác NCKH

- Triển khai 01 đề tài cấp ĐHQGHN

 

- Triển khai đề tài để có thể nghiệm thu đúng hạn.

Trước tháng 12 năm 2015

 

 

 

- 100% giảng viên tham gia NCKH.

- Có tối thiểu 10 bài báo được đăng các tạp chí chuyên ngành trong hoặc ngoài nước

- Có tối thiểu 04 tham luận phát biểu tại Hội thảo quốc tế tổ chức tại VN, 01 bài tham luận HTQT tại Hàn Quốc.

- 100% NCS có bài báo hoặc báo cáo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc trình bày tại hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế.

- 03 NCS bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp đúng hạn (tính đến cuối năm 2014)

- Tổ chức Hội thảo quốc tế về Giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học vào tháng 4/2015

- Tổ chức 03 Hội nghị khoa học bộ môn.

- Giới thiệu, khuyến khích CBGD tham gia các hội thảo và hội nghị khoa học quốc tế tổ chức trong nước và ngoài nước.

- Khuyến khích các giảng viên trẻ tham gia chương trình bồi dưỡng giáo viên được tổ chức trong và ngoài nước.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh  nghiệm liên quan đến NCKH giữa các CBGD. Tăng cường NCKH theo từng chuyên ngành hẹp.

 

Tháng 4.2015, từ tháng 8-2014 đến tháng 6 -2015

 

 

 

 

 

Tháng 3-2015

 

 

 

 

 

- Khoa kết hợp với TT Sejong tổ chức Đại hội thi nói Tiếng Hàn dành cho học viên Sejong toàn quốc

- Đăng ký kế hoạch, xin hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế liên quan.

Tháng 8.2014

 

 

 

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên.

- Lựa chọn trọng tâm bồi dưỡng, mời các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia thuyết giảng về lĩnh vực tiếng Hàn và Hàn Quốc học

Theo từng tháng

 

Theo kinh phí phân bổ liên quan đến BDCM của Nhà trường

 

 

- Hướng dẫn đủ số bài NCKHSV.

 Phân công giáo viên hướng dẫn, tổ chức các hội nghị liên quan.

Tháng 10.2014 – 3.2015

 

 

 

- Hoàn thiện việc xây dựng trang Web của khoa và TT Sejong

- Cử giáo viên phụ trách.

- Tìm nguồn kinh phí tài trợ để duy trì

Từ tháng 9.2014

 

03

Hợp tác quốc tế

- Hợp tác với chính phủ và các trường đại học Hàn Quốc

- Hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

 

- Hợp tác với Chính phủ và Cơ quan Hàn Quốc

 

- Duy trì và tiếp tục phát triển các chương trình tài trợ

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc để thu hút hơn nữa các nguồn hỗ trợ học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên.

- Tăng cường hơn nữa mối quan hệ tương tác "Nhà trường- Sinh viên- Doanh nghiệp", tạo ra mạng lưới liên lạc và cập nhật thông tin nhanh chóng giữa các thành viên, đảm bảo tốt công tác thực tập, hướng nghiệp cho sinh viên.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa do các cơ quan chính phủ Hàn Quốc như Đại sứ quán Hàn Quốc, Quỹ Hàn Quốc, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tài trợ từ phía Hàn Quốc Duy trì và phát triển hoạt động  của Trung tâm Sejong Hà Nội. Hoàn thành dự án giảng dạy tiếng Hàn trên truyền hình và các dự án nghiên cứu, giảng dạy khác.

Cả năm học

 

 

2. Nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện công tác xây dựng, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ

STT

Nội dung

Sản phẩm (chỉ tiêu)

đề ra

Giải pháp thực hiện (các hoạt động cụ thể)

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

01

Nâng cao trình độ chuyên môn của CBGD

- Phấn đấu đạt 03 chỉ tiêu CBGD học NCS bảo vệ thành công luận án, nâng tổng số TS của Khoa lên 05 GV

- Tạo điều kiện tối đa cho CBGD tập trung vào luận án.

Cả năm học

 

02

Tạo điều kiện cho các CB, GV chưa có bằng thạc sĩ, tiến sĩ

- 01 cử nhân đi học Cao học, 01 thạc sĩ đi học NCS

Xác định chương trình học cụ thể.

Tìm nguồn học bổng ngoài nước.

 

Tháng 9.2014

 

03

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho CBGD

- 02 CBGD tham gia khoá bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy ngắn hạn tại Hàn Quốc

Đăng kí và tham gia khoá bồi dưỡng

Tháng 7. – 8.2014

Theo kế hoạch của đơn vị tài trợ

04

Rà soát năng lực tiếng của CBGD

- 70% giảng viên có chứng chỉ TOPIK cấp 6

Động viên cán bộ tham gia đăng kí thi.

Tháng 9.2014-8.2015

Trường, Khoa có chính sách hỗ trợ về tài chính

05

Phát huy vai trò của bộ môn

- Các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng theo chuyên môn hẹp

- Tăng cường vai trò của Trưởng BM, ưu tiên và tạo điều kiện cho các hoạt động chuyên môn hẹp

Cả năm

 

06

Xây dựng đội ngũ GV giảng dạy

- Xin tuyển thêm 03 GV

-Làm tờ trình đề nghị với Trường xin tuyển thêm 03 GV

Tháng 9.2014

 

07

Công tác văn phòng

- Xin tuyển thêm 01 giáo vụ

- Làm tờ trình đề nghị với Trường xin tuyển thêm 01 giáo vụ

Tháng 9.2014

Có sự đồng ý của Hiệu trưởng

Chuyên mục: