ĐẠI HỌC SANGMYUNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA CỬ NHÂN

ĐẠI HỌC SANGMYUNG TUYỂN SINH KHÓA CỬ NHÂN
 
Đại học Sangmyung, cơ sở tại Seoul có thông báo tuyển sinh đối với Sinh viên nước ngoài cho kỳ học tháng 9 tới. 
 
Tuyển sinh cho khóa  cử nhân . Trong đó có khóa học chuyển tiếp dành cho sinh viên năm 3
 
Sinh viên quan tâm có thể xem thông tin chi tiết tại trang web của trường Sangmyung: http://oia.smu.ac.kr
 
Thời hạn đăng ký online: 23.04.2015 ~ 12.05.2015
 
Sv đăng ký sẽ được Khoa hỗ trợ làm hồ sơ. 
 
* Ưu đãi: SV có cơ hội nhận được học bổng miễn học phí của trường (các mức từ 30% đến 100% tùy theo thành tích Topik, theo thành tích học tập tại trường. SV tự túc các khoản sinh hoạt phí và ăn ở cá nhân).