Lễ trao học bổng khuyến học MISAMO lần thứ 3

Tối thứ 6 ngày 21 tháng 11 năm 2014 đã diễn ra Lễ trao học bổng khuyến học MISAMO lần thứ 3 tại Hà Nội.