Hội nghị hội thảo

Thông báo về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn & Hội nghị Khoa học Thường niên cấp Trường năm học 2014-2015

THÔNG BÁO  

Về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn & Hội nghị Khoa học Thường niên cấp Trường năm học 2014 - 2015

 

                  Kính gửi:    Các đơn vị trong Trường

            Thực hiện kế hoạch năm học 2014 – 2015,  Phòng Khoa học - Công nghệ trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học cấp bộ môn và Hội nghị khoa học thường niên cấp Trường năm học 2014-2015 như sau:

Khoa NN&VH Hàn Quốc tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế " Đổi mới về việc Dạy - học và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam"

Ngày 10/4/2015, Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường ĐHNN - ĐHQGHN đã phối hợp với Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương Hàn Quốc (AKS) tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề: “Đổi mới việc Dạy – Học và Nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có gần 60 đại biểu, là các học giả, các giảng viên, nghiên cứu về Ngôn ngữ Hàn, Hàn Quốc học, nhiều giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế của Việt Nam và Hàn Quốc.

HỘI NGHỊ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ 2 TẠI CÁC BẬC HỌC THCS VÀ THPT

 Ngày 13/10/2014, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng nội dung chương trình tiếng Hàn như một ngoại ngữ 2 tại các bậc học THCS và THPT. ThS. Trần Thị Hường – Trường Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có TS.