HỘI THẢO KHQT 2015 - “GIẢNG DẠY TIẾNG HÀN VÀ NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC HỌC TẠI VIỆT NAM”

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 2015

“GIẢNG DẠY TIẾNG HÀN VÀ NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC HỌC TẠI VIỆT NAM”

    Chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN- ĐHQGHN), Trường ĐHNN - ĐHQGHN (đầu mối là Khoa NN&VH Hàn Quốc) phối hợp với Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương Hàn Quốc (AKS), tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề: “GIẢNG DẠY TIẾNG HÀN VÀ NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC HỌC TẠI VIỆT NAM”. Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước gặp gỡ, nhìn nhận và đánh giá hơn 20 năm giảng dạy tiếng Hàn và nghiên cứu Hàn Quốc học; đề xuất các ý tưởng mới nhằm thúc đẩy sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam.

Thời gian (dự kiến): 10/4/2015 (Thứ Sáu)

·         Địa điểm: Trường ĐHNN - ĐHQGHN, số 2, Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội.

·         Đơn vị tổ chức: Trường ĐHNN - ĐHQGHN, Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung Ương (AKS).

     Chúng tôi trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các chuyên gia giáo dục, cán bộ giảng viên dạy tiếng Hàn và nghiên cứu về Hàn Quốc học gửi bài tham gia Hội thảo theo các chủ đề sau:

(1) Tình hình giảng dạy tiếng Hàn, nghiên cứu Ngôn ngữ Hàn Quốc và Hàn Quốc học tại Việt Nam

(2) Nghiên cứu về Hàn Quốc học: Lịch sử Hàn Quốc, Kinh tế - Chính trị Hàn Quốc, Văn học Hàn Quốc, Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc v.v…

(3) Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn

(4) Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ và văn hóa Hàn - Việt.

Ngôn ngữ của Hội thảo là tiếng Hàn và tiếng Việt (có phiên dịch). Ban tổ chức dự kiến hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Hội thảo đối với một số học giả ở xa.

o    Thời hạn đăng kí và gửi bài Hội thảo: Quý vị vui lòng gửi Phiếu đăng kí (theo mẫu) tham gia Hội thảo tới email:ulis.hoithaohanquoc@gmail.com trước ngày 08/2/2015 (Chủ nhật), kèm theo thông tin về: 1) Tên bài nghiên cứu; 2) Thông tin liên hệ.

o    Thời hạn nhận báo cáo (tóm tắt và toàn văn báo cáo): Hết ngày 22/3/2015 (Chủ nhật).

Bản tóm tắt báo cáo từ 200~300 từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 (Ghi rõ: Họ và tên, học vị/ chức danh khoa học (nếu có), tên cơ quan, email). Toàn văn báo cáo từ 8-12 trang. Tiếng Việt dùng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13. Tiếng Hàn dùng phông chữ Batang, cỡ chữ 11.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, xin Quý vị vui lòng liên hệ qua email: ulis.hoithaohanquoc@gmail.comhoặc liên lạc trực tiếp bằng điện thoại cho các giảng viên phụ trách: 1) TS. Nguyễn Lệ Thu: 0904 895636 ; 2)Ths.Hoàng Thị Yến: 097 215 7070. Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời Quý vị viết bài tham gia Hội thảo.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

HIỆU TRƯỞNG: NGND. GS. NGUYỄN HÒA