Khoa NN&VH Hàn Quốc tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế " Đổi mới về việc Dạy - học và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam"

Ngày 10/4/2015, Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường ĐHNN - ĐHQGHN đã phối hợp với Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương Hàn Quốc (AKS) tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề: “Đổi mới việc Dạy – Học và Nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có gần 60 đại biểu, là các học giả, các giảng viên, nghiên cứu về Ngôn ngữ Hàn, Hàn Quốc học, nhiều giảng viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế của Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại Hội thảo, sau phát biểu chào mừng Hội thảo của GS. Nguyến Hòa – Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, diến văn khai mạc của ThS. Trần Thị Hường – Trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc, các đại biểu đã được nghe các báo cáo đề cập đến các nội dung như: Tình hình giảng dạy tiếng Hàn, nghiên cứu Ngôn ngữ Hàn Quốc và Hàn Quốc học tại Việt Nam; Nghiên cứu về Hàn Quốc học: Lịch sử Hàn Quốc, Kinh tế - Chính trị Hàn Quốc, Văn học Hàn Quốc, Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc v.v…; Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn.; Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ và văn hóa Hàn - Việt.

Diễn đàn Hội thảo “Đổi mới việc Dạy – Học và Nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam” là cơ hội để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam có thể giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, những nghiên cứu mới với các đồng nghiệp trong và ngoài nước.

Trong diễn văn khai mạc Hội thảo, ThS. Trần Thị Hường – Trưởng Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ cho biết: từ khi mới thành lập cho đến nay, nằn trong quỹ đạo phát triển chung của Trường ĐH Ngoại ngữ, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc đã từng bước trưởng thành và phát triển, đẩy mạnh năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, không ngừng tìm kiếm mở rộng các cơ hội hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Hội thảo ngày hôm nay là một trong những minh chứng thể hiện cố gắng hướng tới sự phát triển bền vững của đơn vị về cả phương diện giáo dục và nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Khoa phấn đấu đến 2018 sẽ đạt chỉ tiêu trên 50% đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, mở thêm ngành đào tạo sau đại học về Hàn Quốc học tại Việt Nam, tích cực đóng góp các hoạt động, sản phẩm khoa học công nghệ có ý nghĩa trong quá trình thúc đẩy phát triển Hàn Quốc học tại Việt Nam. Khoa sẽ giữ vững và khẳng định vị trí dẫn đầu trong công cuộc phổ cập và quảng bá về ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.