Thể lệ gửi bài chuyên san Nghiên cứu nước ngoài

1.     Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, ngoại ngữ có nội dung khoa học mới, chưa đăng và chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào.

2.     Bài viết có thể viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc bằng các ngoại ngữ khác đang được giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết từ 7 đến 12 trang, soạn trên máy vi tính (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 11).
3.     Nếu bài viết bằng tiếng Việt thì phải có tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu bài viết bằng ngôn ngữ khác thì phải có tóm tắt và từ khóa của chính ngôn ngữ ấy và tiếng Việt. Tóm tắt (không quá 200 từ) phải phản ánh được kết quả quan trọng nhất của bài báo. Từ khóa được giới hạn trong khoảng từ 5 đến 10 từ.
4.     Bài viết phải được trình bày theo thứ tự sau:

-          tên bài báo (tiếng Việt và tiếng Anh nếu bài viết bằng tiếng Việt; tiếng Việt và ngôn ngữ thể hiện trong bài nếu bài viết bằng ngôn ngữ khác; dưới dạng chữ in thường)

-          tên tác giả

-          tên và địa chỉ cơ quan làm việc của tác giả (tiếng Việt và tiếng Anh nếu bài viết bằng tiếng Việt, tiếng Việt và ngôn ngữ thể hiện trong bài nếu bài viết bằng ngôn ngữ khác)

-          điện thoại, email của tác giả

-           tóm tắt, từ khóa

-          nội dung bài báo

-           lời cảm ơn (nếu có)

-           tài liệu tham khảo

5.     Tài liệu tham khảo (TLTK) được đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và được ghi trong danh mục tài liệu tham khảo theo quy cách sau:
- Đối với các TLTK là sách: tên tác giả, tên sách (tên sách in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.
Ví dụ:
[2] S.C. Levinson, Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge, 1983.
- Đối với các TLTK là bài báo trong tạp chí: tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí (tên tạp chí in  nghiêng), số, tập, năm xuất bản, trang.
Ví dụ:
[1] J. Turner, Language as academic purpose, Journal of English for Academic Purposes,   n0 3, 2004, 95 - 105.
- Tài liệu tham khảo là tạp chí, báo điện tử thì trình bày giống như tạp chí, báo viết, thêm vào địa chỉ trang web và ngày tháng năm tra cứu của tác giả bài báo.
6. Ban biên tập chỉ nhận những bài được định dạng và trình bày theo đúng quy định của TCKH Nghiên cứu nước ngoài. Ban biên tập không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.
7.   Thư từ, bài viết gửi theo địa chỉ:
Phòng Khoa học-Công nghệ
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 37547042 / 0942 992 609
 
                                                                                  (Nguồn: www.ulis.vnu.edu.vn)
Chuyên mục: