Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Đồng Tháp

 

THƯ MỜI

Về việc viết bài đăng Tạp chí Khoa học Đồng Tháp

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên các trường đại học và viện nghiên cứu

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 1794/GP-BTTTT ngày 01/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, mã số ISSN: 0866-7675. Tạp chí xuất bản định kì: 02 tháng/01 số. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực và chưa được công bố trên các tạp chí khoa học, báo in.

Ban biên tập trân trọng kính mời tất cả các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp các số 13 (6/2015), 14 (8/2015), 15(10/2015), 16(12/2015).

Cách thức gửi bài viết như sau:

1. Tác giả gửi 01 file word được trình bày theo đúng Thể lệ viết và gửi bài của Tạp chí cùng thông tin tác giả đến Email: tapchikhoahoc@dthu.edu.vn.

2. Bài viết gửi đăng sẽ được Ban biên tập gửi đến các chuyên gia đánh giá phản biện theo một quy trình bình duyệt khách quan.

3. Bài viết đăng trên tạp chí, tác giả được tặng 01 quyển tạp chí và nhận nhuận bút theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường đại học Đồng Tháp.

Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp rất mong nhận được sự quan tâm cộng tác của tất cả các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu.

Địa chỉ liên hệ:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phòng 311-312 dãy B1, Trường đại học Đồng Tháp

Số 738 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 067.3883.819. Email: tapchikhoahoc@dthu.edu.vn

Website: www.tckh.dthu.edu.vn

Trân trọng ./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục: