TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

KHOA NN&VH HÀN QUỐC
BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN
I Bài đăng tạp chí
STT Tên công trình Tác giả Tên tạp chí Năm
phát hành
Ghi chú
1 Tình hình xuất bản và sử dụng giáo trình, các ấn phẩm về tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam  Trần Thị Hường  Chuyên san Khoa học xã hội & Nhân văn, trường ĐHKHXH & NV Hồ Chí Minh), tháng 12/2012, tr. 122~136 2012  
2 Nghiên cứu phân loại động từ trong tiếng Hàn  Trần Thị Hường Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số  12(206) năm 2012, từ trang 10~18 2012  
3 Bước đầu tìm hiểu về phân định từ loại trong tiếng Hàn (có đối chiếu với tiếng Việt) Trần Thị Hường  Tạp chí Hàn Quốc học, số 2/2012, tr.55-56 2012  
4 Nghiên cứu xây dựng giáo trình thương mại dành cho người học Việt Nam Trần Thị Hường Journal of Teaching Korean as an L2, Đại học Baejae  2013  
5 Chiến lược đào tạo ngoại ngữ trong giáo dục quốc dân tại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020 Trần Thị Hường  Tạp chí Nghiên cứu, Viện đánh giá chương trình giáo dục Hàn Quốc, ORM 2014-90, tr. 120-129 2014  
6 Nhận diện và phân định tiểu loại động từ tình thái tiếng Hàn (có liên hệ với tiếng Việt) Trần Thị Hường Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, tập 30, số 3/2014  2014  
7 Về động từ gada và oda trong tiếng Hàn
(Liên hệ với tiếng Việt)
Trần Thị Hường  Tạp chí Ngôn ngữ, số 4/2014 2014  
8 Nhận diện và phân loại động từ nói năng tiếng Hàn Trần Thị Hường Tạp chí Từ điển học và bách khoa thư, số 1(27)/2014 2014  
9 Giáo dục Hàn Quốc học online tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN Trần Thị Hường & Phạm Hồng Phương Tạp chí Hàn Quốc học, số 3/2014 2014  
10 Hàn lưu trong đời sống văn hóa của người Việt Nam Trần Thị Hường & Cao Thị Hải Bắc Tạp chí Đông Bắc Á, số 4/2015 2015  
 
II.    Bài phát biểu hội thảo 
STT Tên công trình Tác giả Đơn vị phát hành Năm phát hành Ghi chú
1 Điều tra nghiên cứu về tình hình đào tạo tiếng Hàn phi chính quy tại Việt Nam  Trần Thị Hường Hội thảo quốc tế Trường ĐHKHXH&NV 2010  
2 Điều tra tình hình xin việc của sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Hàn trường ĐHNN-ĐHQGHN  Trần Thị Hường  Hội thảo quốc tế "KOICA-Kyung Hee University International Conference- Better Future via Korea Language" do ĐH Kyung hee kết hợp với KOICA tổ chức) tháng 12/2012. 2012  
3 Khảo sát những nghiên cứu về nội động từ và ngoại động từ tiếng Hàn (Kỉ yếu Hội thảo quốc tế "Ngành Hàn Quốc học ở Việt Nam 20 năm giảng dạy và nghiên cứu"  Trần Thị Hường Hội thảo quốc tế Trường ĐHKHXH & NV Hà Nội), tháng  12/2012, từ trang 1~14 2012  
4 Khảo sát các công trình nghiên cứu liên quan đến tiếng Hàn và giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam Trần Thị Hường Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam. Kỉ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn – Việt 2012, kỉ niệm 18 năm giảng dạy ngành tiếng Hàn, trường ĐHNN-ĐHQGHN 2012  
5 Nghiên cứu giảng dạy Hàn Quốc học tại Việt Nam đang đi đến đâu?  Trần Thị Hường Hội thảo quốc tế "A comparative Study on the government and Public Administration of East-Asian Countries", Trường Đại học Daejin Hàn Quốc) tháng 4 năm 2013, từ trang 211~227 2013  
6 Giáo dục Hàn Quốc học online tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (Hiện trạng và định hướng phát triển) Trần Thị Hường & Phạm Hồng Phương HTQT về 20 năm Hàn Quốc học ở Việt Nam (1994-2014)- nhìn lại để phát triển, 18/7/2014 2014  
7 기능문법이론으로보는한국어발화동사분류 (베트남어발화동사와대조 Trần Thị Hường HTQT về Đổi mới việc dạy - học và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN,10/4/2015 2015  
8 Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của Hàn lưu đến đời sống văn hóa Việt Nam Trần Thị Hường & Cao Thị Hải Bắc HTQT về Hiện tại và phát triển Hàn Quốc học ở Đông Á, Trường Đại học Inha, 2/2015 2015  
9 Phân tích tác phẩm “Bản Sonata của lửa” của tác giả Kim Dong In Lã Thị Thanh Mai  Hội thảo nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam. Kỉ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn – Việt 2012, kỉ niệm 18 năm giảng dạy ngành tiếng Hàn, trường ĐHNN-ĐHQGHN 2012  
10 베트남학습자를위한한국어호칭교수 - 학습방향연구 Lã Thị Thanh Mai  & Trần Hải Dương HTQT về Đổi mới việc dạy - học và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, 10/4/2015 2015

 

III Giáo trình
STT Tên công trình Tác giả Đơn vị phát hành Năm phát hành Ghi chú
1 Giáo trình Tiếng Hàn dành cho lao động Việt Nam (Đã nghiệm thu với TT Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương Binh & Xã Hội) tháng 4 năm 2010. Trần Thị Hường TT Lao động ngoài nước  2010  
IV     Sách xuất bản
STT Tên sách  Tác giả  Đơn vị XB Năm XB Ghi chú 
1 Ngân hàng đề thi năng lực tiếng Hàn Trần Thị Hường NXB Giáo dục  2010 Sách dịch 
2 Cẩm nang sử dụng ngữ pháp tiếng Hàn Trần Thị Hường  NXB Từ điển Bách khoa 2010 Sách biên soạn 
3 Tiếng Hàn dành cho phụ nữ Việt Trần Thị Hường  NXB Từ điển Bách khoa 2011 Sách biên soạn 
4 Truyền thuyết Dan-gun Trần Thị Hường  NXB Hội Nhà Văn  2011 Sách dịch 
5 Học tiếng Hàn qua tranh Trần Thị Hường  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2012 Sách dịch 
6 Dạy tiếng Hàn truyền hình Trần Thị Hường,
Đỗ Thúy Hằng
NXB ĐHQG 2012 Sách biên soạn 
7 Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc Trần Thị Hường ,
Nguyễn T. Nguyệt Minh, Phạm Hồng Phương
NXB ĐHQG 2013 Sách dịch 
8 Tiếng Hàn dành cho phụ nữ Việt kết hôn di trú Trần Thị Hường, Choi Byung Gi, Choi Hwa Jung NXB ĐHQG 2015 Sách biên soạn 
9 Hội thoại Hàn Việt theo chủ đề Lã Thị Thanh Mai NXB Từ điển Bách khoa  2010 Sách biên soạn 
10 Giới thiệu địa danh du lịch Hàn - Việt  Lã Thị Thanh Mai  NXB Từ điển Bách khoa 2010 Sách biên soạn 

* Download bản đầy đủ tại file đính kèm dưới bài viết

Chuyên mục: