NCKH sinh viên

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

KHOA NN&VH HÀN QUỐC

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Thời gian: 8:15~10h30             Ngày 21 tháng 03 năm 2016 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Thành phần tham dự: BCN + Các giáo viên trong khoa + SV tất cả các khối

Hội nghị NCKHSV năm học 2014-2015 Khoa NN&VH HQ đạt 2 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích

Để khuyến khích và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV), khơi dậy lòng say mê học tập, sáng tạo trong HSSV và thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 23/4/2015, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014 – 2015.

Thông báo về Kế hoạch Tổ chức Hội nghị NCKHSV các cấp năm học 2014-2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Số:  217/ĐHNN-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                    

 

Hà Nội,  ngày  18  tháng  03  năm 2015

 

Khoa NN&VH Hàn Quốc tổ chức thành công Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, Khoa NN&VH Hàn Quốc đã tổ chức thành công Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên vào ngày 27/3/2015 vừa qua tại Hội trường Vũ Đình Liên.

Tham dự hội nghị có Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng chấm NCKHSV, đại diện cán bộ Phòng Khoa học công nghệ, các cán bộ hiện đang công tác giảng dạy tại khoa và toàn thể sinh viên của 4 khối lớp.