HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

KHOA NN&VH HÀN QUỐC

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Thời gian: 8:15~10h30             Ngày 21 tháng 03 năm 2016 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Thành phần tham dự: BCN + Các giáo viên trong khoa + SV tất cả các khối

 

Thời gian

Chương trình

Ghi chú

8:00 ~ 8:15

- Ổn định hội trường, đón tiếp đại biểu

- 5 SV/nhóm SV chuẩn bị file phát biểu

- Cô Loan

- Sinh viên

8:15~ 8:20

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu chương trình

- Giới thiệu Hội đồng chấm NCKHSV

MC: Em Thu 13K2 / Chuẩn bị kịch bản gửi cô Hằng

8:20 ~ 8:25

Phát biểu của BCN

Cô Thu

8:25 ~ 8:35

- Tổng kết hoạt động NCKHSV năm học 2015-2016

- Thông báo tiêu chí chấm điểm báo cáo NCKHSV, hình thức trình bày báo cáo

Cô Hằng

8:35 ~ 10:15

Trình bày báo cáo: 5 báo cáo

Sinh viên

Mỗi báo cáo trình bày trong tối đa 10 phút, 10 phút cho thảo luận

10:15 ~ 10:25

- Công bố 20 báo cáo đạt giải cấp Khối

Cô Hằng

- Trao thưởng

Cô Mai

10:25 ~ 10:30

Chụp ảnh kỷ niệm & Bế mạc

 

10:30 ~

GV phụ trách trao đổi với 5 SV/nhóm SV chuẩn bị Hội nghị NCKHSV cấp trường

Cô Hằng

 

 

Chuyên mục: