Thông báo chương trình lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa QHF.2011

 CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA QHF.2011
 
- Thời gian: 8h00 ngày 20/5/2015 
 
- Địa điểm: Phòng 711-A2
 

07:30 ~ 08:00

Ổn định hội trường

08:00 ~ 08:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08:15 ~ 10:00

Sinh viên bảo vệ Khóa luận (7 sinh viên)

10:00 ~ 10:15

Tổng kết và chụp ảnh lưu niệm

 
Trình tự bảo vệ khóa luận tốt nghiệp như sau:

Chuyên mục: