Thông báo

ÁP DỤNG ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (VSTEP)

THÔNG BÁO
Về việc áp dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) cho sinh viên tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Quốc Gia Hà Nội và lịch thi chuẩn đầu ra Bậc 5 áp dụng cho sinh viên từ khóa QH.2012 trở đi
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾP DU HỌC TẠI HÀN QUỐC 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN KẾT QUỐC TẾ NĂM 2015

          Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học liên kết quốc tế năm 2015 với các chương trình đào tạo như sau:

Chương trình đào tạo bằng Tiếng Hàn Quốc (Chỉ tiêu: 50)

Mô hình đào tạo: 1 + 4

- Năm đầu tiên học tiếng Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Khóa học trao đổi 1 năm tại trường Chung Ang tháng 9/2015

Trường Đại học Chungang thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với các trường đối tác trên toàn thế giới.
Số lượng: 02 SV 
Hồ sơ cơ bản gồm: 

1)  Đăng ký online theo mẫu của trường (Sẽ làm sau khi đã được chọn đăng ký)

2) Bảng điểm tiếng Anh

3) 2 Ảnh CMT nền trắng 3.5 × 4.5cm

4) Bản copy hộ chiếu

5) Thư giới thiệu của trường - cô Minh hỗ trợ

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC 2015

                          THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2015

 

                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN

 

  A. SỐ LƯỢNG: 34

   I. Viên chức ngạch giảng viên ngoại ngữ:

     1. Giảng viên tiếng Anh: 14, trong đó:

* Ngôn ngữ học Anh:  06

* Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: 07

Kế hoạch tổ chức các kỳ thi và cấp Giấy Chứng nhận xác định chuẩn đầu ra bậc 5 cho sinh viên

Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc tổ chức các kỳ thi cấp Giấy Chứng nhận Năng lực Ngoại ngữ theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo về việc tổ chức các kỳ thi và cấp Giấy Chứng nhận Xác định Chuẩn đầu ra bậc 5 cho sinh viên chính quy từ khóa QH.2012 trở đi của các khoa đào tạo tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn

Trang