Công ty TNHH KMW Việt Nam tuyển phiên dịch tiếng Hàn

Công ty TNHH KMW Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư HQ, trong lĩnh vực điện tử viễn thông, cần tuyển phiên dịch tiếng Hàn tại Hà Nam.
Chi tiết xem tại file đính kèm
 
Chuyên mục: 
Tệp tin đính kèm: