Hyundai Aluminum Vina tuyển dụng

Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina tuyển dụng phiên dịch, quản lý sản xuất

tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn.

 

*Thông tin chi tiết tham khảo file đính kèm

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục: 
Tệp tin đính kèm: