BUỔI GẶP MẶT TOÀN KHOA ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

13h00 ngày 19/09/2015 tại Hội trường Vũ Đình Liên đã diễn ra buổi lễ gặp mặt toàn khoa đầu năm học 2015-2016. Chương trình gồm có 3 phần: Phần I: tổng kết năm học 2014-2015 và phổ biến kế hoạch, chương trình hoạt động năm học mới 2015-2016. Phần II: tuyên dương, khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập và hoạt động xuất sắc của Khoa và phần III là Họp hội sinh viên.

Mở đầu chương trình là phần tổng kết năm học 2014-2015 và phổ biến kế hoạch, chương trình hoạt động năm học mới 2015-2016 của cô Lã Thị Thanh Mai – Phó trưởng Khoa NN&VH Hàn Quốc.

Tiếp theo là diễn văn chào mừng năm học mới của cô Trần Thị Hường – Trưởng khoa NN&VH Hàn Quốc, tặng sách để khích lệ tinh thần cho các bạn sinh viên năm nhất. Và trình chiếu video giới thiệu khoa và đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy năm học 2015-2016.

Phần II của chương trình là phần tuyên dương, khen thưởng cho các sinh viên có thành tích học tập và hoạt động xuất sắc. Danh sách gồm có 19 sinh viên, trong đó có 9 sinh viên có thành tích cao trong học tập, 1 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất khóa QH.2015 và 9 sinh viên tích cực tham gia các hoạt động trong năm học 2014-2015 do các lớp tự bình bầu dựa trên mức độ tham gia vào các phong trào và hoạt động trong Khoa, trong trường cũng như các hoạt động giao lưu với các đơn vị ngoài trường.

Danh sách 1: sinh viên có thành tích cao trong học tập năm học 2014-2015

STT

Điểm cao

Lớp

1

Trần Thị Thanh Mai

12K1

2

Nguyễn Thị Oanh

12K2

3

Vũ Thị Quỳnh

12K3

4

Phùng Thanh Huế

13K1

5

Nguyễn Thị Hoài Thương

13K2

6

Trịnh Thanh Huyền

13K3

7

Nguyễn Mai Anh

14K1

8

Nguyễn Quỳnh Hoa

14K2

9

Phạm Thị Cẩm Linh

14K3

10

Sinh viên có điểm đầu vào cao nhất khóa QH.2015

Nguyễn Thị Quỳnh Huệ

15K1

Danh sách 2: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động năm học 2014-2015.

STT

Tích cực hoạt động

Lớp

1

Đỗ Quốc Huy

12K1

2

Nguyễn Thị Huệ

12K2

3

Nguyễn Thị Ngoan

12K3

4

Trần Hải My

13K1

5

Đặng Nguyễn Hà Phương

13K2

6

Hoa Phương Linh

13K3

7

Vũ Ngọc Ánh

14K1

8

Nguyễn Hải Đăng

14K2

9

Đặng Phương Anh

14K3

Cô Trần Thị Hường – Trưởng Khoa NN&VH Hàn Quốc đã trao thưởng cho các em SV có thành tích cao trong học tập và cô Lã Thị Thanh Mai – Phó Trưởng Khoa NN&VH Hàn Quốc đã trao thưởng cho các em SV tích cực tham gia các hoạt động.

*Người đăng tin: Vũ Thị Mai Loan