ĐẠI HỘI THI NÓI TIẾNG HÀN KUMHO ASIANA LẦN THỨ 4

Theo thông lệ hàng năm, tập đoàn Kumho Asiana tổ chức đại hội thi nói tiếng Hàn toàn quốc vào cuối tháng 9 năm 2015.

Lịch trình sơ bộ cuộc thi như sau:

 Hồ sơ cần nộp:

* Chi tiết xem tại file đính kèm 

Tệp tin đính kèm: