Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của SV khóa QHF.2011

08h00 sáng ngày 20 tháng 5 năm 2015, tại phòng 711 nhà A2, 7 bạn sinh viên khóa QHF.2011 đã có buổi lễ bảo vệ luận văn thành công và đầy cảm xúc.

Tham dự buổi lễ có các thầy cô giáo trong hội đồng chấm chấm khóa luận, các giáo viên và sinh viên khoa NN&VH HQ.

Thành viên hội đồng chấm thi gồm:

  1. Chủ tịch Hội đồng: Th.s  Trần Thị Hường

  2. Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Lã Thị Thanh Mai

  3. Ủy viên Hội đồng:     1/ TS. Nguyễn Lệ Thu

                                             2/ Th.s Đỗ Phương Thùy

  1. Thư ký Hội đồng: Th.s  Đỗ Thúy Hằng

Mỗi sinh viên có 15’, trong đó 10’ phát biểu, 5’ trả lời hỏi đáp. 

Chúc mừng 4 bạn sinh viên khóa QHF.2014 đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp, hoàn thành 4 năm đại học đầy cảm xúc.