LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015

13 giờ 30 ngày 8 tháng 1 năm 2016 tại phòng 509 nhà A1 đã diễn ra buổi lễ tổng kết năm học, trao học bổng cho học viên xuất sắc, phát chứng chỉ cho học viên các khóa của trung tâm Sejong Hà Nội 2.