THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 14 (Kỳ IV - năm 2015)

Trung tâm Sejong Hà Nội 2 trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh khóa 14 (khai giảng tháng 10/2015) như sau:

1. Thông tin lớp học
 TT Tên lớp Lịch học Thời gian (dự kiến) Học phí (VND) Giáo trình 
 1  Sơ cấp 1A  Thứ 2-4-6  5/10 - 27/11/2015 (8 tuần)  1.300.000  Tiếng Hàn Sejong 1
 2  Sơ cấp 1B  Thứ 2-4-6  5/10 - 27/11/2015 (8 tuần)  1.300.000  Tiếng Hàn Sejong 2
 3  Sơ cấp 2A  Thứ 2-3-5  5/10 - 27/11/2015 (8 tuần)  1.000.000  Tiếng Hàn Sejong 3
 4  Sơ cấp 2B  Thứ 3-5-6  5/10 - 27/11/2015 (8 tuần)  1.000.000  Tiếng Hàn Sejong 4
 5  Trung cấp 1B  Thứ 3-4-6  5/10 - 27/11/2015 (8 tuần)  1.000.000  Tiếng Hàn Sejong 6
 6  Trung cấp 2B  Thứ 2-3-5  5/10 - 27/11/2015 (8 tuần)  1.000.000  Tiếng Hàn Sejong 8
 

2. Hướng dẫn đăng ký học:

• Gửi thông tin: tên lớp, họ tên, ngày sinh, số điệnthoại, email vào địa chỉ: 
  
ulissejonghakdang@gmail.com

• Thời gian đăng ký: từ ngày 16 - 19/09/2015.

 • Danhsách xếp lớp được công bố vào ngày 21/09/2015.

3. Lưu ý:

• Học phí đã bao gồm giáo trình và tài liệu tham khảo.

• Học viên đăng ký từ sơ cấp 1B trở lên chưa học tại trung tâm hoặc học viên đã học nhưng chưa thi cuối khóa bắt buộc phải làm bài kiểm tra đầu vào.

Thời gian: 18h00 - 18h45, thứ 2, ngày 28/09/2015.

Địa điểm:  phòng 701, nhàA2, ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
Hình thức thi: thi trắc nghiệm 30 câu, tương ứng với trình độ TOPIK từ cấp 1đến cấp  4.

• Tổ chức thi cuối khóa và cấp chứng chỉ hoànthành khóa học (miễn phí).

• Học viên đạt kết quả cao được nhận học bổng,có cơ hội học bổng thăm quan và học tập ngắn hạn tại Hàn Quốc.

• Hoàn học phí: trước khai giảng 03 ngày, khônghoàn trả lại học phí khi khóa học đã khai giảng.

• Bảo lưu: trong vòng 01 tuần kể từ ngày khai giảng.

Lưu ý:

* Thời gian học của tất cả các lớp: 18h-20h

* Đối tượng học viên: 

Sơ cấp 1A: dành cho người học tiếng Hàn từ đầu

Sơ cấp 1B: dành cho học viên đã học sơ cấp 1A tại trung tâm hoặc đã học qua tiếng Hàn sơ cấp ở trung tâm khác.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điệnthoại: 0122 422 0467.