TRUNG TÂM SEJONG HÀ NỘI 2

하노이2 세종학당

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG HỌC VIÊN KHÓA 12

Trung tâm Sejong Hà Nội (2) xin thông báo tuyển sinh thêm như sau:
* Thông tin lớp học:
- Lớp sơ cấp 1B: học giáo trình Tiếng Hàn Sejong 2 (dành cho học viên đã học sơ cấp 1A hoặc đã học qua tiếng Hàn sơ cấp ở trung tâm khác)
- Lớp sơ cấp 2B: học giáo trình Tiếng Hàn Sejong 4
- Lớp trung cấp 1B: học giáo trình Tiếng Hàn Sejong 6

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG LOẠI THI NÓI 2015

Nhằm tuyển chọn học viên xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết Cuộc thi nói tiếng Hàn Quốc năm 2015 dành cho học viên Sejong trên toàn thế giới do Quỹ Sejong tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 10 sắp tới, Trung tâm Sejong Hà Nội 2 sẽ tổ chức vòng loại với nội dung cụ thể như sau:

1. Vòng 1

- Đối tượng tham dự: học viên đang theo học các lớp sơ cấp và trung cấp (từ 18 tuổi trở lên)

- Chủ đề: ‘내가 생각하는 한국문화’ hoặc chủ đề tự chọn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG LOẠI THI NÓI 2015

Nhằm tuyển chọn học viên xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết Cuộc thi nói tiếng Hàn Quốc năm 2015 dành cho học viên Sejong trên toàn thế giới do Quỹ Sejong tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 10 sắp tới, Trung tâm Sejong Hà Nội 2 sẽ tổ chức vòng loại với nội dung cụ thể như sau:

1. Vòng 1

- Đối tượng tham dự: học viên đang theo học các lớp sơ cấp và trung cấp (từ 18 tuổi trở lên)

- Chủ đề: ‘내가 생각하는 한국문화’ hoặc chủ đề tự chọn

CUỘC THI NÓI TIẾNG HÀN DÀNH CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM SEJONG VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT

Ngày 19 tháng 9 năm 2014 tại Hội trường Vũ Đình Liên, khuân viên khoa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã diễn ra Cuộc thi nói tiếng Hàn giành cho học viên trung tâm Sejong Việt Nam lần thứ nhất, với sự tham gia của các trung tâm Sejong trên toàn quốc.

Trang